Efficiency by Design and Commitment by Heart

Since 1986

Energooszczędne systemy wentylacyjne

Chcesz zaoszczędzić energię i obniżyć koszty operacyjne? Zrobimy to!

Wprowadzone na rynek w 1998 roku, nasze systemy napowietrzania HE® (HE = High Efficiency) cieszą się od tamtej pory dużym popytem. We współpracy z personelem zakładu i konsultantami projektowymi opracowujemy rozwiązania optymalizacyjne, które w zrównoważony sposób zmniejszają koszty energii i poprawiają wydajność zakładu. Jak wykazały liczne badania i testy przeprowadzone przez niezależne instytucje, system OTTT HE® obniża koszty energii nawet o 50%.

Każdy system HE® jest projektowany zgodnie z potrzebami oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia niezmiennie wysokiej wydajności i niezawodności. Systemy OTT HE® przyniosły duże oszczędności w oczyszczalniach ścieków w dużych miastach, takich jak Hamburg, Monachium, Columbus i Tokio - i z równym powodzeniem w mniejszych miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków w innych miejscach.