Efficiency by Design and Commitment by Heart

Since 1986

Membrany przemysłowe

Membrany przemysłowe OTT: Wytrzymałe, trwałe, niezawodne

Membrana FLEXSIL®
Membrana FLEXSIL®

Membrany OTT FLEXSIL® są specjalnie zaprojektowane do stosowania w oczyszczalniach ścieków przemysłowych, które stawiają trudne wyzwania, takie jak wysokie temperatury, wysoka głębokość zanurzenia, zaolejone i tłuste ścieki, ścieki o wysokiej zawartości soli oraz kwaśne i alkaliczne ścieki. Wyzwaniom tym sprostają membrany FLEXSIL®.

Membrany FLEXSIL® są tak skonstruowane, aby wytrzymywały ciągłą pracę w temperaturach do 140°C (284°F), zapewniając jednocześnie wyjątkową odporność na skład ścieków przetwarzanych przez Państwa oczyszczalnie przemysłowe.

Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z oczyszczalniami ścieków w zakładach chemicznych, przetwórstwa drewna, przetwórstwa spożywczego, rafineriach, zakładach utylizacji zwierząt, stacjach oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów i innych sektorach przemysłu.